Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi

Ammatillisen koulutuksen reformin jälkeiset toimintaympäristön muutokset edellyttävät oppilaitosten esimiehiltä asiakas- ja työntekijälähtöisyyttä tukevaa coachingiin perustuvaa valmentavaa johtamisotetta. myötä lähiesimiehen roolin painopiste muuttuu hyvää ilmapiiriä tukevaksi ratkaisukes-keiseksi valmentajaksi. Koulutuksessa vahvistetaan ja tuetaan ammatillisten oppilaitosten lähiesimiesten johtamisosaamista käytännönläheisesti coachingtaitoihin keskittyen. Koulutus on prosessimainen kehittymisohjelma, jossa jokaista osallistujaa tuetaan löytämään oma tapa soveltaa coachaavaa työotetta omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Koulutukseen sisältyy henkilö¬kohtainen DISC WOL -johtajuusanalyysi.

KOHDERYHMÄ
Ammatillisen koulutuksen esimiehet.

KEHITTYMISOHJELMAN TAVOITTEET
Coachaavan esimiestyön pyrkimyksenä on luoda koko organisaatioon yksilöä kunnioittava ja yksilön arvon merkitystä korostava kulttuuri, joka tähtää yksilön itsensä johtamisen ja vastuunkantokyvyn ja hyvinvoinnin lisääntymiseen. Kehittymisohjelman tavoitteena on valmentaa oppilaitosten esimiehiä ymmärtämään ja sisäistämään coachaavan otteen ja asenteen hyödyt omassa johtamistyössään sekä tukemaan alaistensa kehittymistä ammattilaisina ja ihmisinä. Kehittymisohjelman runko ja ydinsisältö perustuvat International Coach Federationin (ICF) määrittelemiin coachingin ydintaitoihin.

KEHITTYMISOHJELMAN SISÄLTÖ JA TYÖSKENTELYTAVAT
Kehittymisohjelma on 4-6 kuukauden pituinen ja sen sisällöt on jaettu kolmeen moduuliin. Kehittymisohjelma sisältää lähitapaamisia, käytännön harjoittelua ja virtuaalisia ryhmäcoaching-tapaamisia. Oppilaitoksen omaa virtuaalista oppimisalustaa hyödynnetään oppimisen tukena oppilaitoksen niin halutessa. Kehittymisohjelman olennainen osa on esimiesten vuorovaikutustaitoja analysoiva DiSC WOL (Work of Leaders) -johtajuusanalyysi, josta jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen raportin ja johon henkilökohtainen kehittymissuunnitelma pohjautuu.

KEHITTYMISOHJELMAN MODUULIT

  • Orientaatio, tavoitteet ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, 3 op
  • Coachaava esimies, 3 op
  • Coachaava esimies- ja toimintakulttuuri, 4 op

HINTA Opetushallituksen logo
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksutonta.

Tulosta esite.

KYSY LISÄÄ
Jutta Paukkonen, täydennyskoulutuksen päällikkö, jutta.paukkonen@haaga-helia.fi, 040 4887 003

Heli Bergström, valmentaja, ACC (ICF) ja Certified Executive Coach ®, heli.bergstrom@haaga-helia.fi, 040 4887 341

Hanna-Kaisa Lindfors, kehitysjohtaja, hanna-kaisa.lindfors@bci.fi, 050 4072 210