Esimiehestä valmentavaksi esimieheksi

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä lähiesimiehen roolin painopiste muuttuu hyvää ilmapiiriä tukevaksi ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi. Koulutuksessa vahvistetaan ja tuetaan ammatillisten oppilaitosten lähiesimiesten johtamisosaamista käytännönläheisesti coachingtaitoihin keskittyen.Koulutus on prosessimainen kehittymisohjelma, jossa jokaista osallistujaa tuetaan löytämään oma tapa soveltaa coachaavaa työotetta omia vahvuuksiaan hyödyntäen. Koulutukseen sisältyy henkilökohtainen DISC-analyysi.

KOHDERYHMÄ
Ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen oppilaitosten esimiehet.

KEHITTYMISOHJELMAN TAVOITTEET
Coachaavan lähiesimiestyön pyrkimyksenä on luoda koko organisaatioon yksilöä kunnioittava ja yksilön arvon merkitystä korostava kulttuuri, joka tähtää yksilön itsensä johtamisen ja vastuunkantokyvyn ja hyvinvoinnin lisääntymiseen. Kehittymisohjelman tavoitteena on valmentaa oppilaitosten lähiesimiehiä ymmärtämään ja sisäistämään coachaavan otteen ja asenteen hyödyt omassa johtamistyössään sekä tukemaan alaistensa kehittymistä ammattilaisina ja ihmisinä. Kehittymisohjelman runko ja ydinsisältö perustuvat International Coach Federationin (ICF) määrittelemiin coachingin ydintaitoihin.

KEHITTYMISOHJELMAN SISÄLTÖ JA TYÖSKENTELYTAVAT
Kehittymisohjelma on neljän kuukauden pituinen ja sen sisällöt on jaettu kolmeen moduuliin. Kehittymisohjelma sisältää lähitapaamisia, käytännön harjoittelua ja virtuaalisia ryhmäcoaching-tapaamisia. Virtuaalista oppimisalustaa hyödynnetään oppimisen tukena. Kehittymisohjelman olennainen osa on esimiesten vuorovaikutustaitoja analysoiva DiSC Work of Leadership, josta jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen raportin ja johon henkilökohtainen kehittymissuunnitelma pohjautuu.

  • Orientaatio ja henkilökohtainen kehittymissuunnitelma, 3 op
  • Coachaava lähiesimies, 3 op
  • Coachaava lähiesimies- ja toimintakulttuuri, 3 op

HINTA 
Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta.

Tulosta esite.

KYSY LISÄÄ
Jutta Paukkonen, täydennyskoulutuksen päällikkö, jutta.paukkonen@haaga-helia.fi, 040 4887 003
tai
Heli Bergström, lehtori, kouluttaja ja Certified Business Coach ®, heli.bergstrom@haaga-helia.fi, 040 4887 341
tai
Hanna-Kaisa Lindfors, kehitysjohtaja, hanna-kaisa.lindfors@bci.fi, 050 4072 210